myFaro | Het digitale platform voor persoonlijk financieel advies.

Sessie 1

myFaro voor een sterke commerciële marktbenadering Leven - de basisformule Report

Contacteer ons

Volgende sessie op 18 mrt 2020 om 9h00 te Syntra AB - Campus Leuven - Geldenaaksebaan 327 3001 Heverlee.

In deze sessie wordt de myFaro-formule Report aangeleerd als basis voor het beheer van een portefeuille Leven en het rapporteren van een totaalbeeld aan de klanten.

Ook verneem je hoe het risico op aansprakelijkheid verminderd wordt door te werken binnen de myFaro-structuur, AssurMiFID-compliant.

In een afzonderlijk webinar leer je hoe je regelmatige uploads van gegevens van partnermaatschappijen verwerkt en ook hoe gegevens uit je beheerpakket te gebruiken met myFaro.

Na sessie 1 heb je ook de algemene navigatie in myFaro onder de knie en kan je myFaro initialiseren. Je kan de meest courante vragen van klanten opvangen via de opgeslagen digitale informatie.

Als afsluiter overlopen we de grote lijnen van de formule View in de webinterface.

Sessie 2

Hoe het volledige vermogen van je klanten in beeld brengen, je pré-sales proces ondersteunen en offertes maken in tweede, derde en vierde pijler - de formule View

Contacteer ons

Volgende sessie op 25 mrt 2020 om 9h00 te Syntra AB - Campus Leuven - Geldenaaksebaan 327 3001 Heverlee.

In deze sessie leer je hoe de opgeladen polisinformatie verifiëren en beheren.

Je leert de managementinterface gebruiken in de formule View en ook met de Wizard snel en eenvoudig extra informatie toevoegen.

We leggen je ook uit hoe de Sigedisinfo kan opgeladen worden.

We zien hoe het liquide vermogen kan aangevuld worden met onroerende goederen en andere waarden zoals een vennootschap.

We behandelen ook hoe je commerciële opportuniteiten kan ontdekken.

We geven verder ook meer info aangaande de maatschappijen en hun aanbod zoals deze opgenomen zijn in myFaro.

Als afsluiter bespreken we de grote lijnen van de formule Insight in de webinterface.

Sessie 3

myFaro commercieel en operationeel uitrollen in je kantoor - de formule Insight

Contacteer ons

Volgende sessie op 03 mrt 2020 om 0900 te Hotel De Pits – Zolder - Sterrenwacht 143 - 3550 Terlamen.

In deze sessie wordt het commercieel omgaan en benutten van het potentieel in myFaro aangeleerd.

De formule Insight wordt verder in al zijn aspecten belicht.

We bekijken de 5 analyses rond gezinsbescherming alsook hoe hiermee commercieel kan omgegaan worden. De verschillende deelnemers dragen bij door te participeren in de groepsdiscussies.

Een deel van deze sessie gebeurt in de vorm van een brainstorming. Je krijgt een checklist mee van stappen welke je kan/zou moeten zetten om met je organisatie de vruchten van je investering te plukken.